De rol van de patiënt bij beslissingen over reumamedicatie

Onderzoekers: Ingrid Nota (MSc), Dr. Stans Drossaert, Dr. Erik Taal & Prof. Dr. Mart van de Laar


Bij het nemen van beslissingen over medische behandelingen, wordt de stem van patiënten in toenemende mate als belangrijk beschouwd. Immers, bij medische beslissingen (zoals de keuze om te starten, stoppen of wijzigen van medicatie), zijn niet alleen medische argumenten van belang, maar spelen de persoonlijke voorkeuren en omstandigheden van de patiënt ook een belangrijke rol. Over patiënt-participatie in behandelingsbeslissingen bij reuma is echter nog niet zoveel bekend.

Het doel van dit onderzoek is om na te gaan welke rol reumapatiënten wensen en ervaren bij het nemen van beslissingen over medicatie. Ook willen we graag inzicht krijgen in de factoren die hierop van invloed zijn. Het tweede doel van dit project is het ontwikkelen en evalueren van een medicatie- keuzehulp, waarmee patiënten geholpen worden om mee te beslissen over reumamedicatie.

Het onderzoeksproject bestaat uit diverse deelonderzoeken:

Deelonderzoek 1: Interviews met patiënten over wensen, voorkeuren en ervaringen tijdens het nemen van belangrijke beslissingen over de behandeling van hun reuma.

Deelonderzoek 2: Vragenlijstonderzoek bij ca. 600 patiënten naar ervaren participatie en voorkeur voor participatie.

Deelonderzoek 3: Ontwikkeling van de keuzehulp samen met reumatologen en patiënten.

Deelonderzoek 4: Onderzoeken van het effect van de keuzehulp op patiëntparticipatie in de besluitvorming, tevredenheid, therapietrouw.

De keuzehulp is te vinden via Reumamedicatiekeuzehulp. De voortgang en resultaten van dit onderzoeksproject kunt u hier vinden.

Financiers onderzoeksproject
Dit onderzoeksproject wordt financieel ondersteund door het Reumafonds.