Remissie inductie in vroege reumatoïde artritisOnderzoeker: Marloes Vermeer


Reumatoïde artritis (RA) is een chronische ziekte die wordt gekenmerkt door ontstekingen in de gewrichten. Het snel tot rust brengen van de gewrichtsontstekingen is essentieel voor een goede prognose. De mate van ziekteactiviteit kan worden gemeten met de Disease Activity Score over 28 gewrichten (DAS28). Deze score wordt berekend met behulp van het aantal pijnlijke en gezwollen gewrichten, de bloedbezinking en de mate van algeheel welbevinden van de patiënt. Verschillende wetenschappelijke onderzoeken hebben laten zien dat vroege en intensieve behandeling op geleide van de DAS28 gericht op het snel bereiken van lage ziekteactiviteit een goede methode is om patiënten met RA te behandelen. Het doel van onze studie is om te onderzoeken of een dergelijke behandelstrategie ook effectief is de dagelijkse klinische praktijk.

Dit onderzoeken wij middels het Dutch Rheumatoid Arthritis Monitoring (DREAM) remissie inductie cohortonderzoek. Dit onderzoek is in 2006 opgestart door de afdeling Reumatologie van het Medisch Spectrum Twente te Enschede. Verschillende ziekenhuizen hebben zich daarna aangesloten bij dit onderzoek, o.a. Ziekenhuisgroep Twente te Almelo en Hengelo.

In dit onderzoek worden patiënten geïncludeerd waarbij onlangs de diagnose RA is gesteld. Het doel van onze behandeling is om de ziekte zo snel mogelijk helemaal tot rust te brengen (in remissie) in een zo vroeg mogelijk stadium van de ziekte. Dit proberen we te bereiken door optimaal gebruik van de momenteel beschikbare medicamenten. Patiënten worden vanaf het moment dat zij op de poli komen op vaste momenten onderzocht en worden behandeld volgens een vast behandelschema van medicamenten met tevoren vastgestelde beslismomenten over het aanpassen van de medicatie. Als de reuma niet rustig is wordt de medicatie aangepast. Tijdens elke visite wordt er een gewrichtsonderzoek gedaan en wordt de patiënt gevraagd enkele vragenlijsten betreffende zijn/haar dagelijks functioneren en algemene gezondheidstoestand in te vullen.

Inmiddels zijn ruim 700 patiënten met recent gediagnosticeerde RA in het cohort geïncludeerd. We zien dat met behulp van deze behandelstrategie veel patiënten remissie bereiken, en dat dit vaak vroeg in het ziekteproces gebeurd. Ons onderzoek laat zien dat een dergelijke intensieve behandelstrategie beter in staat is om de ziekte tot rust te brengen dan de conventionele behandeling.