De ontwikkeling en evaluatie van een reumaportaal voor patiëntenOnderzoeker: Roos van der Vaart


Roos

Het internet gaat een steeds grotere rol spelen in onze maatschappij, en daarom ook in de gezondheidszorg. Tegenwoordig worden er erg veel websites en applicaties voor patiënten ontwikkeld, maar deze sluiten lang niet altijd aan bij de wensen en behoeftes van patiënten, of men weet niet goed hoe ze het moeten gebruiken.

Wat willen we bereiken met ons onderzoek?

In dit project is het doel om een website te ontwikkelen voor de patiënten van de polikliniek reumatologie van het MST. Deze website moet informatie en mogelijkheden bevatten waar de patiënten zélf behoefte aan hebben, en de website moet eenvoudig in het gebruik zijn. We willen bereiken dat deze website een toegevoegde waarde kan leveren aan de zorg en aan de informatieverstrekking op de polikliniek.

Hoe pakken we dit aan?

Door middel van interviews met patiënten uit het Reuma Research Partners forum hebben we geïnventariseerd wat de belangrijkste mogelijkheden van de website moeten zijn, en wat de voor- en nadelen daarvan zouden zijn. Vervolgens hebben we met deze informatie een vragenlijst gemaakt om bij 500 patiënten van de polikliniek hun wensen te peilen, en hun bereidheid om de verschillende onderdelen van de website te gaan gebruiken.
Vervolgens hebben we hetzelfde gedaan bij zorgverleners van de polikliniek, om te peilen hoe het reumaportaal iets toe kan voegen aan de zorg die zij nu bieden.
Met al deze informatie hebben we voorbeeldportalen gemaakt. Door middel van interviews en opdrachten hebben we onderzocht hoe gebruiksvriendelijk deze waren en hoe het uiteindelijke portaal er het beste uit kon zien.

Wat is er tot nu toe gebleken?

Het bleek dat onze patiënten vooral behoefte hadden aan informatie op verschillende gebieden. Men wil graag informatie lezen over de ziekte, en over medicatie, maar ook over praktische zaken op de polikliniek. Daarnaast zouden veel patiënten het prettig vinden om in hun elektronisch medisch dossier te kijken, om zo bijvoorbeeld de bloedresultaten en hun behandelstrategie nog eens rustig thuis na te kunnen lezen, en met naasten te bespreken.
Ook veel zorgverleners zagen hier het nut van in. Veel van hen verwachtte dat dit een positieve invloed zou kunnen hebben op de betrokkenheid van patiënten bij hun behandeling, en in de communicatie tussen de patiënt en de zorgverlener. Voorwaardes waren wel dat het hun geen extra tijd kost, dat de informatie goed leesbaar is voor patiënten, en dat alles goed beveiligd is.

Hoe kunnen we hiermee verder op de poli?

Er is op basis van deze resultaten een reumaportaal ontwikkeld, wat zo gebruiksvriendelijk mogelijk is gemaakt en wat de informatie bevat die veel patiënten graag willen zien. Of men hier daadwerkelijk tevreden mee is, en of het de zorg op de poli beïnvloed zijn we nu aan het onderzoeken, door middel van een evaluatiestudie met vragenlijsten die naar een groot gedeelte van de patiënten van de poli zijn gestuurd. Verder willen we met interviews onderzoeken of de website inderdaad gemakkelijk is om te gebruiken en of mensen alle informatie goed kunnen vinden.