Vermoeidheid bij reuma: Implementatie van een computer adaptieve testOnderzoeker: Stephanie Nikolaus

StephyVermoeidheid is een veel voorkomende klacht bij reumatoïde artritis (RA). Uit interviews met patiënten bleek dat zij vermoeidheid als een lastig symptoom ervaren dat ingrijpende consequenties voor verschillende aspecten van het dagelijks leven kan hebben. Helaas is nog onduidelijk wat de oorzaken van vermoeidheid bij RA zijn en hoe deze vermoeidheid het beste gemeten kan worden. Er bestaan ook nog nauwelijks behandelmogelijkheden.

Om meer inzicht in de oorzaken en behandelopties van vermoeidheid bij RA te verkrijgen is het nodig dit symptoom goed te meten. Bestaande meetinstrumenten voor vermoeidheid hebben het nadeel dat ze niet vanuit het patiënten perspectief ontwikkeld zijn en / of het format van een traditionele vragenlijst hebben. Daarentegen worden in een computer adaptieve test (CAT) vragen telkens door de computer geselecteerd op basis van het eerdere antwoord van een patiënt. Op die manier hoeven patiënten alleen nog vragen te beantwoorden die op hun mate van vermoeidheid van toepassing zijn en kan met weinig vragen precies gemeten worden.

In mijn promotieproject “Fatigue in rheumatoid arthritis: from patient experience to measurement” heb ik onder begeleiding van Dr. C. Bode, Dr. E. Taal en Prof.dr. M.A.F.J. van de Laar onderzocht wat vermoeidheid voor patiënten met RA betekent en werd een itembank voor het meten van vermoeidheid ontwikkeld. Daarvoor hebben wij op basis van het patiënten perspectief en ook het perspectief van professionals vermoeidheidsvragen (items) verzameld. Deze vragen worden nu in mijn post-doc project gebruikt om een computer adaptieve test (CAT) voor vermoeidheid bij RA te construeren. Echter, voordat het instrument gebruikt kan worden zijn meerdere onderzoeksstappen nodig. De CAT zal eerst aan patiënten voorgelegd worden om hun mening over de gebruikersvriendelijkheid te vragen. Zo nodig zal de CAT vervolgens aangepast worden. In het tweede deel van het project zullen de meeteigenschappen van de CAT goed in kaart worden gebracht.
Uiteindelijk zal het instrument in de dagelijkse klinische praktijk en voor onderzoeksdoeleinden ingezet worden, bijvoorbeeld om de communicatie tussen patiënten en professionals te bevorderen en de verandering van vermoeidheid te meten.