Verpleegkundigen en verpleegkundig specialistenOp de polikliniek werken twee verpleegkundig specialisten. Een verpleegkundig specialist is een gespecialiseerd verpleegkundige die naast verpleegkundige taken ook taken van de arts overneemt. Met name in de begeleiding van patiënten met o.a. jicht, reumatoïde artritis, artritis psoriatica, de ziekte van Bechterew en artrose. De reumatoloog blijft de hoofdbehandelaar van de patiënt en daardoor eindverantwoordelijk. Bij bijzonderheden overlegt de verpleegkundig specialist met de reumatoloog.

Naast aandacht voor medische zaken heeft de verpleegkundig specialist vanuit haar verpleegkundige achtergrond ook extra aandacht voor de gevolgen van ziekte (medicijngebruik, omgaan met ziekte en pijn, hulpmiddelen, etc).

Schotmeijer
DelsingMevr. J. Schoemaker-Delsing

Spreekuren:
Enschede en 1x per week in Oldenzaal


Mevr. N. ter Avest-Schotmeijer

Spreekuren:
Enschede en 1x per twee weken in Haaksbergen
Naast de verpleegkundig specialisten werken er ook twee reumaverpleegkundigen.

Een reumaverpleegkundige is een verpleegkundige die zich na haar opleiding gespecialiseerd heeft in de begeleiding van patiënten met een reumatische aandoening. Deze verpleegkundigen ondersteunen de arts bij de controle van patiënten met reumatoide artritis, artritis psoriatica en de ziekte van Bechterew en artrose.

Een reumaverpleegkundige kan u daarnaast voorlichting geven over de reumatische aandoeningen en de behandeling daarvan en de gevolgen ervan voor uw dagelijks leven. Daarnaast geeft ze antwoord op uw vragen en helpt u mee met het zoeken naar oplossing (bijvoorbeeld met informatie over hulpmiddelen en mogelijkheden voor sport, hobby en vakantie).

Luttikholt
LeemreizeMevr. R. Leemreize-Mol

Spreekuren:
Enschede en 1x per twee weken in Haaksbergen


Mevr. J. Luttikholt

Spreekuren:
Enschede en 1x per twee weken in Oldenzaal