Omgaan met reumaOndanks de behandelingen die er zijn, heeft reuma vaak veel gevolgen voor het dagelijkse leven. Leven met reuma betekent aanpassen aan de onvoorspelbaarheid van de ziekte. Zelf boodschappen doen of zelfstandig met de auto naar het werk lukt soms niet meer.

Om reuma een plek te geven in uw leven, en om te leren om met de ziekte om te gaan kunt u misschien wel wat hulp gebruiken. Vaak is een patiënt ook niet de enige die aan de nieuwe situatie moet wennen, ook voor de partner, vrienden, familie en collega’s verandert er veel.

Via de website van het Reumafonds kunt u meer lezen over omgaan met reuma, voor uzelf en voor uw omgeving. Ook kunt u hier een brochure bestellen over omgaan met de ziekte. Deze brochure geeft een goed beeld van reuma en hoe patiënten en betrokkenen het beste met de ziekte kunnen omgaan.


Omgaan met pijn

Het MST heeft een brochure ontwikkeld over omgaan met pijn. Deze brochure kunt u hieronder aanklikken.

Tips voor het omgaan met pijnTips voor het omgaan met pijn (273 kB)
Moeheid bij reuma

Daarnaast is er onlangs een boekje verschenen over moeheid bij reumatoïde artritis. Dit boekje is gemaakt in samenwerking met patiënten.

Vermoeidheid bij RAVermoeidheid bij RA (247 kB)


Reuma Uitgedaagd

In de cursus reuma-uitgedaagd krijgt u in 8 bijeenkomsten, die elk een ander thema hebben, allerlei tips om reuma een plek te geven in uw leven. Hierbij maakt u ook kennis met andere mensen met reuma, waarmee u ervaringen uit kunt wisselen. Wanneer u liever persoonlijke begeleiding heeft kunt u ook altijd een gesprek aanvragen met een psycholoog bij u in de omgeving.


Voorlichting

Naast individuele begeleiding van reumapatiënten, worden er door het hele land voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Het grootste deel van deze bijeenkomsten is ook toegankelijk voor partners en overige familieleden. Ervaringsdeskundigen, mensen met reuma, maar ook artsen vertellen wat het betekent om te leven met reuma. Op de website van de Reumapatiëntenbond kunt u zien waar en wanneer de diverse bijeenkomsten worden gehouden.


Begeleiding bij arbeidsproblemen

Wanneer u op het werk problemen ondervindt ten gevolgen van uw reumatische aandoening, kunt u met veel verschillende personen en organisaties te maken krijgen, zoals een bedrijfsarts en het UWV (Uitvoeringsinstelling Werknemers Verzekeringen)

Voor individueel advies en/of hulp in deze omstandigheden kunt u terecht bij:

  • Reumaverpleegkundige
  • Maatschappelijk werker
  • MEE Twente

Voor meer informatie kunt u terecht op www.handicap.nl en www.meetwente.nl