Zorgverleners in de reumatolologie


In de medische zorg van de reumatologie spelen verschillende zorgverleners en rol.

De Reumatoloog

Welke opleiding heeft de reumatoloog gevolgd?

De reumatoloog is opgeleid in de interne geneeskunde waarbij hij/zij zich heeft verdiept in ziekten van inwendige organen zoals longen, lever en hart. Daarna heeft hij/zij zich gespecialiseerd in aandoeningen van het bewegingsapparaat.

Wat doet de reumatoloog?

De reumatoloog is bij uitstek toegerust voor het behandelen van ziekten waarbij én inwendige organen én het bewegingsapparaat zijn aangedaan. Hij/zij is als het ware de internist voor aandoeningen van het bewegingsapparaat.

Wetenschappelijk onderzoek

De reumatologen in het MST verrichten zelf wetenschappelijk onderzoek naar nog betere behandelwijzen van deze aandoeningen.


Verpleegkundig specialist (Nurse practitioner)

Welke opleiding heeft de verpleegkundig specialist gevolgd?

Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige, die een aanvullende (academische) opleiding heeft gevolgd.

Wat doet de verpleegkundig specialist?

De verpleegkundig specialist neemt omschreven taken van artsen over in de begeleiding van patiënten met o.a. jicht, reumatoïde artritis, artritis psoriatica, de ziekte van Bechterew en artrose. De reumatoloog blijft de hoofdbehandelaar van de patiënt en daardoor eindverantwoordelijk. Bij bijzonderheden overlegt de verpleegkundig specialist met de reumatoloog. Naast aandacht voor medische zaken heeft de verpleegkundig specialist vanuit haar verpleegkundige achtergrond ook extra aandacht voor gevolgen van ziekte (medicijngebruik, omgaan met ziekte en pijn, hulpmiddelen, etc).


Reumaverpleegkundige

Welke opleiding heeft de reumaverpleegkundige gevolgd?

De verpleegkundige reumatologie heeft de opleiding verpleegkunde gevolgd en zich daarna gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met een reumatische aandoening.

Wat doet de reumaverpleegkundige?


  • Geeft voorlichting over reuma en de behandeling van reuma.

  • Voert gesprekken met patiënten en eventueel ook met personen uit de directe omgeving van de patiënt.

  • Geeft antwoord op vragen en helpt mee met het zoeken naar oplossingen (bijvoorbeeld over hulpmiddelen en mogelijkheden over sport, hobby en vakantie).


Hoe krijgt u een afspraak met de reumaverpleegkundige?

U kunt een beroep doen op de reumaverpleegkundige als u onder behandeling bent van een reumatoloog. De reumaverpleegkundige heeft een eigen spreekuur op de polikliniek Reumatologie en Klinische Immunologie van het MST. Op de polikliniek in het MST zijn momenteel 4 reumaverpleegkundigen werkzaam, waarvan er 2 verpleegkundig specialist zijn.


Contact opnemen?

Medisch Spectrum Twente
Polikliniek Reumatologie en Klinische Immunologie
Gebouw Ariënsplein
Polikliniek 63
Tel: 053-4872450
Fax: 053- 4873106