Zorginstellingen


In de regio zijn verschillende zorginstellingen die u kunnen ondersteunen bij uw reumatische klachten.

Medisch Spectrum Twente

In onze regio wordt (poli)klinische zorg en dagbehandeling voor mensen met reumatische aandoeningen geboden door de afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie van het Medisch Spectrum Twente (MST).


Thuiszorg

De Thuiszorg levert langdurige verpleging en verzorging aan huis. Tevens biedt de thuiszorg hulp in de huishouding.

Verpleging & Revalidatie

Langdurige verpleging, verzorging en tijdelijke reactivering, bijvoorbeeld na een orthopedische operatie, wordt geboden in verschillende verpleeghuizen in onze regio. Revalidatie kan plaatsvinden in het revalidatiecentrum het Roessingh in Enschede.